9de studiedag voor Woordvoerders, …

Communicatie is een complex gegeven. Het gaat niet enkel om de boodschap, maar evenzeer de manier waarop, de timing en de communicatiemiddelen die men gebruikt, spelen een rol. Belangrijk hierbij is vooraf in te schatten hoe de doelgroep zal reageren…

Meer info

KHIS vzw – Lange Kruisstraat 6a – 9000 Gent BE 808 722 355

Katleen Haentjens
Katleen HaentjensZaakvoerder
  • +32 472 97 88 48
Ivan Saerens
Ivan SaerensZaakvoerder
  • +32 477 77 52 94